Do we still need the manufacturing industry?

A decade ago China became the country on everyone’s lips. It was to become the cradle of the world’s manufacturing industry. Other countries need not apply. “Would this role be enough to even satisfy China?” “What if China takes it all?” At the same time, Finland was going through a mobile technology and software development boom. Traditional manufacturing became known as a smokestack industry. This term changed people’s image of the manufacturing industry. A representative from a major organisation and a member of a Finnish innovation system caught me off guard with the following question: ”Will there be a need for traditional industries in Finland in the future?” Having recovered from the initial shock, I began to understand what led the representative to ask this question. What I couldn’t understand, however, was the conclusion. With populations that represent 20% and 0.1% of the global population respectively, China and Finland battle in very different leagues. On the other hand, one good 0.1% can be the equivalent of several per cent.

Traditional industries play a major role in providing welfare services in Finland even today. The number of people employed either directly or indirectly in the industrial sector is around one million. What’s more, the industrial sector employs people from different educational backgrounds more equally than many other sectors. Despite the fact that collectively Finns are highly educated, not everyone can work in an engineering or specialist software position. We need jobs for everyone. The proportion of service and health care sectors has increased due to the changing population structure. We cannot rely on either of these sectors to support the national economy alone. We need them both. Just as we need many other sectors.

The Finnish innovation system has been praised around the world.  It has saved Finland from several recessions and hardships, and so has the perseverance and imagination of Finnish companies. However, the times are clearly changing now. One of the positive changes of the past few years is the increase in cooperation. Enterprises and research institutes have engaged in mutually beneficial partnerships.

Unfortunately, the needs of companies went largely ignored in the overhaul of the higher education system in favour of academic merits. Doctorate degrees are awarded on an industrial scale. When a friend of mine defended their doctoral thesis, it was one of three public defences on that day. I suspect the three lecture halls had never before seen that much defending in one day. On the flip side, we have come closer to the way research is conducted on an international level. A doctoral thesis is no longer a record of a researcher’s life work but clearly a “licence to research” for a young researcher. However, as highly-educated numbers increase, graduate unemployment is likely to increase too, rendering many graduates unable to find jobs matching their qualifications. This is a waste. Many small companies run without having a single formally educated engineer on their payroll, not to mention IT experts. There’s also room for improvement in the language skills. Starting an export business without the adequate language skills takes a lot of effort. I’m hoping that younger generations will take the language skills of companies to a whole new level when they enter the workforce.

When I was a student in the 1980s I asked my more experienced friends about the reputation of this restaurant by a bridge in Tampere. ”The typical client of that establishment is an educated person who formulates carefully considered thoughts into perfect sentences while sipping wine. Their discussion partner then replies with an equally well-constructed sentence, and in the end nobody knows what the topic of the discussion is.” Today, research projects sometimes dismiss the industrial sector and a as a consequence a mutual understanding is not reached. With the help of up-to-date applied research projects and partnerships, companies can gain a few years’ head start compared to their competitors. This may not sound like much, but in today’s world a few years is a massive advantage. Therefore I strongly encourage academics and enterprises to find a common language.

Research institutes and universities can help small and medium-sized industrial enterprises. More and more companies can go global and develop or implement new technologies. We need the export industry. I want to see the proportion of SMEs in the export sector to increase from 15% to 25%. This requires companies to increase the share of R&D to somewhere between 3% and 4% of their revenue. It is important to turn newest research results into start-ups, and it is equally important to make older research results available for current companies. Thanks to strides made in research, a research result from five years ago can today give a company a major competitive edge.

We have several wonderful companies who have the potential to succeed in the international markets. In the field, however, the approach to business operations is divided. Some companies rely on bigger companies too much which has led them to neglect their own expertise or products. If the bigger companies then move their operations elsewhere, the smaller companies quickly become economically unsustainable. The most substantial opportunities for SMEs are in the niche markets. They reward the companies for their know-how with a major market share as bigger companies turn their attention to other markets. Project-based one-off deliveries, superior working methods, specialised machinery and equipment as well as products and services combined into a smart product for the Internet of Things are just some of the examples of the keys to success.

VTT’s newest spearhead programme, For Industry, examines the pros of the manufacturing industry both academically and from the business world’s point of view. From the business world’s point of view this means that different research results are examined with the help of applied research methods, activation and innovation to evaluate their potential for increasing a company’s operations. Using the results of this research is promoted by using different operations models in small and medium-sized industries. Academic results enable us to maintain and develop our role in the global research market. Like before, we’ll get through this recession too with the help of research and innovations. And hard work. We don’t want to dismiss anyone. Let’s build a solid foundation for the future.

Risto KuivanenRisto Kuivanen

Business Development Manager

Tarvitaanko teollisuutta?

Vuosikymmen sitten Kiinasta tuli päivän sana. Se tulisi olemaan koko maailman valmistuksen kehto. Muiden ei kannattaisi edes yrittää. Tyytyisivätkö kiinalaiset edes siihen rooliin? Jospa Kiina viekin koko potin? Suomessa oli menossa buumi mobiiliteknologioissa ja ohjelmistotuotannossa. Perinteinen tekeminen oli väheksyvästi savupiipputeollisuutta. Termi muokkasi mielikuvaa. Suomalaiseen innovaatiojärjestelmään kuuluvan, ison ja merkittävän organisaation edustaja yllätti minut kysymyksellä: ”Tarvitaanko Suomessa tulevaisuudessa teollisuutta?” Selvittyäni ensimmäisestä shokista tajusin kyllä kommenttiin johtaneen ajatusketjun. En silti ymmärtänyt johtopäätöstä. Kiinan edustama kaksikymmentä prosenttia maailman väestöstä on eri asia kuin Suomen promille siitä. Toisaalta hyvä promille vastaa montaa prosenttia.

Teollisuuden merkitys on Suomen hyvinvoinnille vieläkin suuri. Välittömästi ja välillisesti se työllistää noin miljoona ihmistä. Lisäksi työllisyys jakaantuu eri koulutustasoille tasaisemmin kuin monella muulla toiminnan alueella. Suomen korkeasta koulutustasosta huolimatta kaikille ei ole insinööri- tai softaeksperttityötä. Tarvitaan työtä kaikille. Palvelu- ja hoitotyön osuus on väestörakenteen muutoksen mukana kasvanut. Kansantaloudessa ei hyvinvointia voida laskea pelkästään kummankaan näistä aloista varaan. Molempia tarvitaan. Kuten tarvitaan monia muitakin aloja.

Suomalaista innovaatiojärjestelmää kehutaan maailmalla. Se on pelastanut maamme monista lamakausista ja vaikeuksista. Yhtälailla kuin suomalaisten yritysten periksiantamattomuus ja idearikkaus. Nyt on kuitenkin ilmassa selviä muutoksia. Positiivisesta suunnasta muutos näkyy yhteistyön lisääntymisenä viime vuosina. Myös yritysten ja tutkimuksen välille on muodostunut selkeitä hyötyliittoja.

Yrityshyötyjen merkitys väheni kuitenkin korkeakoulu-uudistuksessa ja tärkeäksi tulivat nopeasti akateemiset meriitit. Tohtoreita valmistuu nykyään teollisesti. Tuttavani väitöstilaisuus ajoittui yliopistossa samaan aikaan kahden muun väitöksen kanssa. Kolmessa rinnakkaisessa salissa intettiin oikein urakalla. Olemme toki päässeet lähemmäksi kansainvälistä käytäntöä. Väitös ei ole enää elämäntyön kirjaamista, vaan selkeästi ”lupa tutkia” nuorelle tutkijalle. Korkeasti koulutettujen osuuden voimakkaasta kasvusta seuraa todennäköisesti lisääntyvä akateeminen työttömyys ja monille korkeasti koulutetuille koulutusta vastaamatonta työtä. Tämä on tuhlausta, koska monesta pienestä yrityksestä puuttuu vielä se ensimmäinen koulutettu insinöörikin, tietotekniikan tuesta puhumattakaan. Pulaa on myös kielitaidosta. Vientikaupan avaaminen ilman riittävää kielitaitoa on kovan työn takana. Kielitaito yrityksissä toivottavasti kohentuu nuorten sukupolvien tullessa työmarkkinoille.

Opiskeluaikoina 80-luvulla, kun paikallista ravintolatarjontaa katsastettiin haastattelemalla kokeneempia kavereita, kysyin Tampereella sillan kupeessa olevan ravintolan maineesta. ”Tyypillisesti siellä istuu sivistynyt henkilö, joka viinilasin ääressä muotoilee pohdituista ajatuksista täydellisiä lauseita keskustelukumppanilleen. Toinen vastaa yhtä hienolla lauseella, ja kumpikaan ei tiedä mistä toinen puhuu.” Tutkimus puhuu tänään osittain teollisuuden ohi, ja ymmärrys kumpaankin suuntaan jää saavuttamatta. Ajan tasalla olevalla soveltavalla tutkimuksella ja tutkimusyhteistyöllä yritys voi saada tuotteelleen parin vuoden etumatkan kilpailijoihin verrattuna. Tämä arvio voi tuntua pieneltä, mutta nykymaailmassa se on huikea etu. Kannattaisi etsiä yhteistä kieltä.

Tutkimuslaitokset ja yliopistot voivat auttaa valmistavaa pk-teollisuutta. Entistä useampi yritys voi kansainvälistyä, kehittää tai ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Vientiä tarvitaan. Pk-teollisuuden osuus viennistä pitäisi saada nostettua viidestätoista kahteenkymmeneen viiteen prosenttiin. Se edellyttää tutkimuspanoksen kasvattamista kolmen ja neljän prosentin välille liikevaihdosta. On tärkeää saada luotua viimeisimmistä tutkimustuloksista uusia alkavia yrityksiä. Yhtä tärkeää on viedä olemassa olevien yritysten käyttöön aikaisempia tutkimustuloksia. Tutkimuksen etunojan takia jokin viisi vuotta sitten saatu tutkimustulos voi tänään olla merkittävä kilpailutekijä sen hyödyntäjälle.

Meillä on hienoja yrityksiä, joilla on potentiaalia nousta menestykseen maailmalla. Kenttä on kuitenkin jakautunut. Osa yrityksistä on keskittänyt toimintaansa liikaa isojen yritysten toimitusten varaan ja oma erikoistuminen tai omat tuotteet ovat kiireessä unohtuneet. Kun isot ovat siirtäneet toimintaansa muualle, taloudellinen pohja on romahtanut nopeasti. Pienet markkinaraot tarjoavat pk-sektorin yrityksille todellisia mahdollisuuksia. Osaaminen palkitaan isolla markkinaosuudella, kun isot yritykset eivät kyseisestä markkinasta kiinnostu. Projektitoimitukset kokonaisuuksina, huippuunsa viilattu työmenetelmä, erikoistunut konekanta, älykäs tuote ja tuotteen ja palvelun yhdistäminen teollisen internetin älytuotteeksi ovat esimerkkejä menestyksen mahdollisuuksista.

VTT:n uusi kärkiohjelma ”For Industry” katsoo teollisuuden hyötyjä sekä läheltä yritystä että akateemisesti. Lähellä yritystä tulkitaan tutkimuksen tuloksia liiketoiminnan lisäämiseksi soveltavan tutkimuksen, aktivoinnin ja innovaatioiden avulla. Tutkimuksen hyödyntämistä pk-teollisuudessa kiihdytetään uusilla toimintamalleilla. Akateemisilla tuloksilla varmistetaan, että osuutemme kansainvälisessä tutkimusmarkkinassa säilyy ja kehittyy. Tästäkin lamasta selvitään tutkimuksen ja innovaatioiden avulla. Kovalla työllä. Emme halua puhua kenenkään ohi. Tehdään työtä teollisuudelle.

 

Risto Kuivanen

Risto Kuivanen

Liiketoiminnan kehityspäällikkö