SMACC & VTT

Smart Machines and Manufacturing Competence Centre (SMACC) – Suomen korkeatasoisinta tutkimusosaamista pk-yrityksille

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto muodostavat yhdessä  älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. SMACC tarjoaa erityisesti pk-yritysten käyttöön nopeita ratkaisuja, monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston. Osaamiskeskittymä vahvistaa merkittävästi alan ekosysteemin kehittymistä ja tarjoaa yhden luukun periaatteen korkeatasoisen tutkimusosaamisen hyödyntämiseen. Lue lisää: www.smacc.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjois-Euroopan johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Näytämme tietä tulevaisuuteen ja tuottavuuteen kehittämällä uusia älykkäitä teknologioita, liiketoimintakonsepteja sekä innovatiivisia palveluita. http://www.vtt.fi/

__________________________________________________________________

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is the leading research and technology company in the Nordic countries. We use our research and knowledge to provide expert services for our domestic and international customers and partners, and for both private and public sectors.  We use 4,000,000 hours of brainpower a year to develop new technological solutions. Find out more about VTT’s technology and innovation services at www.vttresearch.com.

Smart Machines and Manufacturing Competence Centre SMACC is formed by VTT Technical Research Centre of Finland and Tampere University of Technology. SMACC offers unique services for SME`s in the field of machinery and manufacturing – key features are rapid solutions, high quality research competence and extensive partnership networks. Find out more: www.smacc.fi/en

_______________________________________________________________________

COPYRIGHT

(C) VTT and VTT Blog, 2014 onwards. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author / authors and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to VTT with appropriate and specific direction to the original content.
_______________________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s