Digiloikka on vielä tekemättä valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä

Valmistavan teollisuuden pk-yritykset katsovat luottavaisesti tulevaisuuteen. Lähes kaksi kolmasosaa alan yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvavan ja loputkin odottavat säilyttävän asemansa. Tämä käy ilmi VTT:n teettämästä pk-yrityskyselystä1), jossa haastateltiin 200 suomalaista valmistavan teollisuuden pk-yritystä.

Liikevaihdon kasvua yritykset hakevat erityisesti Pohjoismaista, Euroopan Unionin sisämarkkinoilta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Tärkeimmät yksittäiset vientimaat ovat Ruotsi, Saksa, Venäjä, Kiina ja USA.  Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat myös kasvamassa pitkän hiljaiselon jälkeen, kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen olevan projektimuotoista. Kyselyn suurimman yllätyksen tuotti kehitysteemojen ajankohtaisuus. Alle puolet vastaajista näkivät datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisen tai tuotannon automatisoinnin ja robotisoinnin olevan ajankohtaisia kehittämisteemoja.

Näyttää siltä, että suomalaiset kasvavat ja kansainvälistyvät valmistavan teollisuuden pk-yritykset lähtevät valloittamaan kansainvälisiä markkinoita varsin perinteisin menetelmin ja opein. Kasvu haetaan omista uusista tuotteista ja investoimalla teknologiaan. Liiketoiminnan kehittämisen merkitys on tunnistettu kohderyhmässä kohtuullisesti, yli 80 % vastaajista piti sitä ajankohtaisena, samoin kuin myös perinteinen tuotannon tehostaminen ja tuotteiden kehittäminen. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti palvelujen kehittämistä ajankohtaisena. Digitalisaatiota, datan käyttöön pohjautuvia liiketoimintamalleja tai teollisen internetin palveluita yrityksissä ei sen sijaan tunnistettu merkittävinä kasvun tai uuden liiketoiminnan lähteinä.

Digitalisaatio tulee muuttamaan myös valmistavan teollisuuden liiketoimintaympäristöä ja sen liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Teolliseen internetiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö on kovassa nosteessa myös valmistavan teollisuuden yritysten keskuudessa. Dataa kerätään, analysoidaan ja jalostetaan, mutta harvat yritykset saavat siitä aikaiseksi kannattavaa liiketoimintaa. Teollinen internet mahdollistaa monenlaisia palveluita asiakkaille ja loppukäyttäjille. Tekniset palvelut, etäpalvelut ja tietointensiiviset asiantuntijapalvelut eroavat merkittävästi toisistaan sen suhteen, mitä ne edellyttävät palvelun tarjoajilta ja asiakkailta, ja miten ne toteutetaan ja miten ne tuottavat arvoa asiakkaille ja loppukäyttäjille sekä uutta liiketoimintaa palveluiden tarjoajalle.

Teollisen internetin mahdollistamat palvelutyypit

Teolliseen internetiin pohjautuvien palveluiden kehittäminen vaatii hyvää ymmärrystä asiakkaan liiketoimintaympäristöstä, liiketoiminnasta ja arvontuottamisesta. Palvelun tarjoajalta vaaditaan hyvää käsitystä siitä, millaisia palveluita teollisen internetin avulla voidaan tuottaa, miten palvelut tulisi rakentaa ja mistä kehitystyö käytännössä etenee. VTT on julkaissut raportin Teollisen internetin palvelut valmistavassa teollisuudessa2). Raportissa pureudutaan liiketoimintalähtöisesti teollisen internetin palveluihin, miten niitä kehitetään ja miten niiden avulla saadaan kasvua uutta kannattavaa liiketoimintaa.

Nyt tarvitaan rohkeutta uudistua, muuttua ja ajatella aidosti isosti ja lähteä asiakasarvo edellä kehittämään uuden sukupolven teollisen internetin palveluita.

Jyrki Poikkimäki

Asiakaspäällikkö, VTT

 

 

 

 

 

 

1) VTT teetti Innolink Research Oy:llä kyselyn kotimaisten valmistavan teollisuuden yritysten kehityssuunnista. Kyselyyn osallistui 200 pienen tai keskisuuren yrityksen johtajaa tai avainhenkilöä. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluilla joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana.

2) VTT:n julkaisu Teollisen internetin palvelut valmistavassa teollisuudessa paneutuu uuden liiketoiminnan luomiseen ja kasvattamiseen teollisen internetin avulla pohjautuen palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Raportti on ladattavissa osoitteessa http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2018/OA_Teollisen_internetin_palvelut_valmistavassa_teollisuudessa.pdf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s