Rohkeutta, rohkeutta, rohkeutta!

Osallistuin toukokuun lopulla Tampereella järjestettyyn Manufacturing Performance Days –tapahtumaan (MPD 2017). Tuo tapahtuma on vuosien varrella kasvanut eurooppalaisessa mittakaavassa katsottuna merkittäväksi valmistavan teollisuuden tilaisuudeksi, jossa näkee, missä ala menee ja erityisesti mihin se on menossa. Tänä vuonna tuossa visionäärisessä tapahtumassa oli osallistujia yli 800 ja he tulivat 27 eri maasta.

Olen saanut seurata teknologiateollisuuden kehitystä 30-vuoden ajan useista eri näkökulmista useissa eri rooleissa ja organisaatioissa. Istuttuani kaksi päivää MPD-tapahtuman luennoilla ja tutustuttuani tapahtuman näyttelyalueen yritysten ständeihin havahduin kolmeen asiaan, jotka jysähtivät päälle oikein kunnolla. Koskaan aiemmin työurani aikana 1) teknologinen kehitys ei ole ollut niin nopeaa kuin nyt, 2) asiat ole olleet niin kompleksisia kuin nyt, ja 3) suomalaisten yritysten teknologinen kilpailukyky suhteessa eurooppalaiseen kärkeen ei ole ollut niin kapealla pohjalla kuin nyt. Nämä havaintoni eivät pohjaudu pelkästään MPD:ssä näkemääni ja kuulemaani. Nuo kaksi päivää vain kypsyttivät takaraivossa pitkään muhineet ajatukset.

Koskaan aiemmin ei teknologinen kehitys ole ollut niin nopeaa kuin nyt

Työurani alussa totuin siihen, että uuden teknologian kypsyminen T&K:sta käytäntöön (siis markkinoille) vei tyypillisesti 5-10 v. Digitalisaatio on lyhentänyt T&K aikaa rajusti. Tämä on tapahtunut monen tekijän summana. Digitaalisen suunnittelun avulla voidaan nykyään toteuttaa muutamassa viikossa sellaisia vaiheita, joihin ennen meni protoillessa helposti vuosi tai pari. IT on helpottanut ja nopeuttanut monella tapaa tutkijoiden ja tutkimusryhmien välistä yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa, jne.

Koskaan aiemmin eivät asiat ole olleet niin kompleksisia kuin nyt

Ennen tuotteet olivat pelkästään rautaa tai muuta fyysistä, kosketeltavaa ainetta. Nyt ne ovat enenemässä määrin kyber-fyysisiä järjestelmiä, joissa fyysinen ja digitaalinen maailma ovat sulautuneet toisiinsa. Tämän lisäksi yritysten business-logiikka on muuttumassa. Kuten Koneen Henrik Ehrnrooth totesi puheenvuorossaan, ennen Kone keskittyi valmistamaan ja myymään hissejä, joissa oli hienoja ominaisuuksia. Nyt he keskittyvät ratkomaan ihmisten liikkumiseen liittyviä ongelmia rakennusten sisällä niin, että asiakkaat kokevat liikkumisen mahdollisimman miellyttäväksi. Asiakkaista on tullut integraali osa yrityksen järjestelmää, mikä vaikuttaa yrityksen kaikkeen tekemiseen.

Suomalaisten yritysten teknologinen kilpailukyky on kapealla pohjalla

Kymmenen vuotta sitten suomalaisille yrityksille oli tyypillistä se, että niiden teknologiapohja oli korkea niin tuotteissa kuin tuotannossa ja yrityksissä oli hyvä draivi. Vuoden 2008 finanssikriisi oli tässä monella tapaa käännekohta. Useimmissa maissa finanssikriisiä seurannut notkahdus yritysten toiminnassa jäi lyhytaikaiseksi, ja rohkea investointien ja uudistumisen tie palautui yrityksissä nopeasti normaalille tasolle. Suomessa taas tuntuu useimmissa yrityksissä olevan edelleen käsijarru päällä, kun puhutaan investoinneista tulevaisuuteen ja liiketoiminnan uudistamisesta. Yrityksissä ikään kuin tunnutaan odoteltavan parempia aikoja.

Toki meillä on yrityskentässä tähän poikkeuksia. On yrityksiä, jotka ovat jatkaneet panostusta teknologiseen ja liiketoiminnalliseen uudistumiseen ja tätä kautta ylläpitäneet kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin. Näitä yrityksiä tuntuu nyt vain olevan vähemmän kuin vielä 10 vuotta sitten. MPD:ssä olin erityisen ilahtunut parista 3D-tulostusalan start-upista, jotka olivat tapahtumassa rohkeasti esillä omalla persoonallisella tarjoomallaan. Toivotaan, että heidän rohkeus palkitaan markkinoilla.

Rohkeutta tekemiseen

Rohkeus nähdäkseni onkin avainsana siihen, mitä suomalainen yrityskenttä, erityisesti pk-sektorilla, tarvitsee tällä hetkellä. Rohkeutta uudistaa liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja. Rohkeutta investoida osaamiseen ja uuteen teknologiaan. Rohkeutta tehdä nopeita kokeiluja markkinoilla. Nopeilla kokeiluilla onkin alun perin tarkoitettu radikaalisti uusien tuotteiden ja palvelujen rohkeaa tuomista markkinoille niiden testattavaksi, ja nopeaa reagointia markkinoilta saatuun palautteeseen. Otetaan siis mallia vanhojen yrittäjiemme rohkeudesta, mutta päivitetään toimintatavat 2020-luvun vaatimuksiin. Rohkeutta, rohkeutta, rohkeutta!

Jaakko Paasi

Jaakko Paasi, Johtava tutkija, VTT Oy