Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025? – Osa 2: skenaario paikallinen kasvu

Mitkä ovat tulevaisuuden markkinat suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ensi vuosikymmenellä? Minkälaisia tuotteita tarvitaan tulevaisuudessa? Minkälaiset liiketoimintamallit luovat onnistumisen?

VTT teki For Industry -kärkiohjelmassaan ennakointitutkimuksen ja loi neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa. Tässä neliosaisen sarjan toisessa artikkelissa kuvataan skenaario: paikallinen kasvu.

Paikallisen kasvun skenaario

Skenaario paikallinen kasvu kuvaa tulevaisuuden maailmaa, missä eurooppalaiset kuluttajat ovat kyllästyneet globalisaation tuomiin haasteisiin, kuten halpatuontituotteiden usein heikkoon laatuun sekä lapsityövoiman käyttöön ja huonoihin työolosuhteisiin monissa kehittyvissä talouksissa. Globalisaation vastapainoksi on syntynyt vahva liike, jossa korostetaan paikallisuutta. Sloganina toimii ”Osta eurooppalaista – ostat paikallista!” Paikallisuus siis nousee vapaaehtoisuudesta.

Paikallisuus tässä skenaariossa sen sijaan on suhteellinen käsite. Skenaarioiden kuvaamassa maailmassa metropoleilla on korostunut merkitys markkina- ja tuotantoalueena. Suomalaisen toimijan näkökulmasta liiketoiminta-alue muodostuu Pohjois-Euroopasta. Jotkut yritykset toimivat edelleen globaaleilla markkinoilla ja globaaleissa arvoketjuissa, mutta Euroopan rajojen yli tapahtuvalla toiminnalla on vain vähäinen merkitys yrityksen liiketoiminnassa.

paikallinen_kasvu

Kuluttajat ovat skenaarion maailmassa ostovoimaisia ja arvostavat perheyrityksiä, joilla on omaan osaamiseen pohjautuvia innovatiivisia tuotteita tai palveluita. Kuluttajakunnassa on paljon pakolaistaustan omaavia ihmisiä. Tässä skenaariossa pakolaisaallolla on ollut myönteinen vaikutus Euroopan talouteen. Osa pakolaisista toimii menestyvinä yrittäjinä.

Menestyvät pk-yritykset paikallisen kasvun skenaariossa

Skenaarion maailmassa pk-yritykset eivät tavoittele pikavoittoja vaan he kehittävät tuotteitaan, brändiään, yritystään mielessä pitkän ajan menestys. Paikallisuuden korostaminen näkyy lähes kaikessa. Jos yrityksellä ei ole omaa innovatiivista tuotetta markkinoilla, se on toimittaja lähistöllä olevalla yritykselle, jolla on oma tuote. Kestävä kehitys, paikallisten raaka-aineiden hyödyntäminen, biotalous, kiertotalous ovat keskeisiä teemoja niin tuotannossa kuin markkinoilla. Maailma on digitalisoitunut, mikä on muokannut yritysten toimintamallit uuteen uskoon. Tämä koskee prosesseja asiakas- ja toimittajarajapinnassa sekä logistiikassa. Menestyvät pk-yritykset hyödyntävät taitavasti digitalisaation mahdollisuuksia.

Omassa maanosassa luodut innovaatiot ovat Euroopan markkinoilla niin kovassa arvossa, että monet suomalaiset pk-yritykset ovat keskittyneet tuottamaan näitä innovaatioita. Kun innovaatio on saatu menestyksekkäästi pilotoitua, sen oikeudet myydään jollekin suuremmalle yritykselle, joka sitten vie kyseisen tuotteen, palvelun, tai niiden yhdistelmän laajemmille markkinoille. Suomessa valtiovalta tukee tällaista innovaatiotoimintaa avoimesti, koska sillä on kansantaloudelle hyvin myönteinen vaikutus.

Esimerkin tuotteesta, millä menestytään tässä tulevaisuuden maailmassa, annan jälleen vaateteollisuuden alalta, koska kyseinen sektori tarjoaa mainion mahdollisuuden korostaa skenaarioille ominaisia erityispiirteitä. Paikallisen kasvun skenaariossa tämä tuote on suomalaisesta sellukuidusta valmistettu design-vaate laajoille eurooppalaisille markkinoille. Tällaisen tuotannollisen toiminnan mahdollistava uuden sukupolven valmistusteknologia on nyt (vuonna 2016) vasta tuotekehitysvaiheessa, mutta vuonna 2025 sen uskotaan olevan arkipäivää ja mahdollistavan laajamittaisen liiketoiminnan kymmenille pk-yrityksille.

Paikallisen kasvun liiketoimintamalleja ja kilpailutekijöitä

Eurooppalaiset kuluttajat käyttävät tässä skenaariossa runsaasti rahaa terveys- ja hyvinvointipalveluihin. Tämä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisen valmistavan sektorin pk-yrityksille varsinkin, jos liiketoimintamalliin kuuluu kiinteä yhteistyö hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen kanssa. Tarjoamana tällainen yhteistyö voi merkitä hoivarobotteja, automaatioavusteista hoitopalvelua (ts. ihminen + automaatio), uudenlaisia diagnostiikkapalvelukonsepteja kuluttajakäyttöön, jne. Liiketoimintamallissa valmistavan sektorin yritys tuo tarjoamaan mukaan teknologisen osaamiseen (laitteet, ohjelmistot) ja hyvinvointipalveluyritykset ihmisten hoito-osaamisen. Asiakkaalle tämä symbioosi näkyy saumattomasti toimivana kokonaispalveluna.

Pohjois-Eurooppa muodostaa monelle kansainvälistyneelle suomalaiselle pk-yritykselle päämarkkina-alueen jo tänään. Tässä mielessä skenaario paikallinen kasvu ei edusta uutta. Se, mikä tuossa tulevaisuuden maailmassa on toisin kuin nyt, on paikallisuuden, perheyrittäjyyden, innovaatioiden ja designin korostaminen kilpailutekijöinä. Tuolloin voit kenties löytää Berliinin kauppakeskuksesta tuotteen, jonka kyljessä on tarra: ”Made in Tampere by the Family Paasi. Designed with love by J.P.”

 

Voit ladata For Industry –skenaariotyön raportin Successful business at Finnish manufacturing companies beyond 2020 – Four scenarios, kirjoittajina Jaakko Paasi & Nina Wessberg, tästä linkistä: http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2015/V7.pdf . Raportti antaa tarkemman kuvauksen tulevaisuuden skenaarioista ja miten valmistavan teollisuuden pk-yritys voi tulevaisuudessa menestyä.

Jaakko PaasiJaakko Paasi

Johtava tutkija

For Industry –ohjelman Business Models –moduulin vetäjä

 

 

 

 

 

Artikkelisarjan ensimmäinen osa ilmestyi otsikolla

Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025?  – Osa 1: skenaario globaali kasvu

Seuraavat osat ilmestyvät otsikoilla:

Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025?  – Osa 3: skenaario globaali niukkuus

Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025?  – Osa 4: skenaario paikallinen niukkuus

1 thought on “Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025? – Osa 2: skenaario paikallinen kasvu

  1. Todella mielenkiintoisia ajatuksia ja erittäin hyvin pureskeltu aihe. Tämä kyllä avasi minun silmiäni yrittäjänä. Kiitos tästä tekstistä!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s